Vstup do areálu mají osoby:
Na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 26. 8. 2021
Které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19,
a u pokladny předloží doklad s výjimkou dětí do 6 let věku o:
 
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
 
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
 
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, že u očkování uplynulo:
  •  od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní
 
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test, který je určen pro sebetestování s negativním výsledkem. 
 
f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test určený pro sebetestování s negativním výsledkem. Tuto skutečnost doloží čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.